Werkwijze

Meestal neemt één van de partijen contact op met mij. Als mediator heb ik vervolgens met alle partijen een kort intakegesprek om te zien of zij mediation willen in het bestaande conflict.

Vervolgens geef ik informatie over de spelregels van mediation. Deze spelregels worden vastgelegd in een mediation overeenkomst. Hierin komen partijen overeen dat er vertrouwelijkheid geldt ten aanzien van de mediation. Verder staat hier onder meer in beschreven hoe de kosten van de mediation worden verdeeld tussen partijen. Een voorbeeld van de MfN (Model-) mediation overeenkomst is hier te vinden.

Op basis van de omvang van het conflict maak ik een inschatting hoeveel mediationgesprekken nodig zouden kunnen zijn. Denk daarbij aan gemiddeld zo’n drie tot vijf gesprekken van circa 1,5 tot 2 uur.

Als mediator begeleid ik het proces om partijen zelf tot een oplossing te laten komen. Deze oplossing wordt in de meeste gevallen op schrift gesteld in de vorm van een vaststellingsovereenkomst.